Nhân Sự

Posted by Admin , on Monday, August 23, 2010
 • Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng - Linh hướng
 • Ts Đaminh Phạm Thanh Cao - Đồng hành
 • Ô. Giacôbê Tôn Thất Điền - HĐMV
 • Giuse Phạm Đức Chung Thảo - Trưởng ban
 • Maria Nguyễn Xuân Hồng Anh
 • Têrêsa Nguyễn Lê Bảo Châu
 • Maria Nguyễn Lan Chi
 • Martinô Nguyễn Minh Đăng - Thủ quỹ
 • Vinhsơn Nguyễn Đức Gia Huy
 • Maria Đào Hoàng Phương Lê
 • Phêrô Đỗ Thanh Nam
 • Maria Nguyễn Quỳnh Như
 • Gioan B. Nguyễn Thiên Phúc
 • Antôn Nguyễn Hùng Thế Phiệt
 • Giuse L...

Continue reading...
 

Giới Thiệu

Posted by mrtin on Friday, July 9, 2010

https://sites.google.com/site/blsgxdmbc/gioithieutongquat.png

https://sites.google.com/site/blsgxdmbc/nhansu.png

https://sites.google.com/site/blsgxdmbc/hoatdong.png

Continue reading...
 
 

Tổng Quát

Posted by mrtin on Tuesday, May 18, 2010

"Giúp chủ tế và cộng đoàn nhờ sự hiện diện và với những cử chỉ đẹp đẽ, những người giúp lễ nâng đỡ cộng đoàn đang cầu nguyện cũng như tham dự vào nghi lễ cao đẹp để tôn vinh Thiên Chúa."

(Trích Hiến chế phụng vụ Thánh. số 30, Công đồng Vaticanô II)


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/SaintMichael.jpgTHÁNH BỔN MẠNG

Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Kính ngày 29.9


+ Ngày Truyền Thống - Ngày Bổn Mạng: 29 tháng 9, Lễ Kính Thánh Micae

+...

Continue reading...
 
 
Make a Free Website with Yola.