THÔNG BÁO
Về việc: Tĩnh tâm mùa Chay 2011

Nhằm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự Tam Nhật Thánh, chúng con xin thông báo:

Gia đình Lễ Sinh Ba Chuông sẽ tĩnh tâm vào 18g30 thứ bảy ngày 02 tháng 04 năm 2011, tại Từ Đường Phục Sinh Gx Đaminh Ba Chuông.

Chủ đề: NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Thành phần tham dự: Lễ Sinh và Phụ Huynh.

Chương trình tĩnh tâm

- 18g30: Xét mình và xưng tội
- 19g: Diễn nguyện nhỏ
- 19g30: Cha Linh Hướng giảng phòng và Thánh lễ.

Kính mời quý phụ huynh sắp xếp thời gian tham dự cùng chúng con.

Chúng con chân thành cám ơn.

Giuse Phạm Thảo
Đại diện gia đình LS


https://sites.google.com/site/josphamthao/le-tu-duong.jpg