http://tgpsaigon.net/sites/default/files/emvideo-youtube-fzzM-yStRrI.jpgMadrid được chọn để đăng cai Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần tiếp theo, từ ngày 16-21 Tháng Tám 2011, đây là một thành phố với hơn 1.000 năm lịch sử và văn hóa, với vẻ quyến rũ của mình, Madrid sẽ được hàng trăm hàng ngàn bạn trẻ viếng thăm, tham gia vào một cuộc hội ngộ độc đáo trên thế giới... Ta cùng vào xem trụ sở làm việc của đại hội này nhé! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -