https://sites.google.com/site/josphamthao/HPBTY.jpgBan Lễ Sinh

Chúc Mừng Sinh Nhật

Bạn Têrêsa Nguyễn Lê Bảo Châu
20.03.2011Bạn Antôn Nguyễn Hùng Thế Phiệt

31.03.2011

Chúc hai bạn "càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và nhân đức"

https://sites.google.com/site/josphamthao/gia-dinh-phiet.jpg
Cha Linh Hướng cùng Ban Lễ Sinh chúc tuổi gia đình bạn Thế Phiệt, tết Canh Dần 2010