https://sites.google.com/site/josphamthao/Thanh-Giuse-tho.jpgMừng kính Thánh Cả Giuse (19.03)

Ban Lễ Sinh

Chúc Mừng Bổn Mạng

Anh trưởng Giuse Phạm Thảo

Cùng năm anh em: Hồng Thái, Xuân Thịnh, Khổng Thiên, Thiên Phước và Minh Quân

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse tuôn đổ muôn ân sủng trên anh và các bạn.

https://sites.google.com/site/josphamthao/bonmanggiuse003.jpg
Anh em Giuse chụp hình lưu niệm cùng cha sở (19.03.2010)