• Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng - Linh hướng
 • Ts Đaminh Phạm Thanh Cao - Đồng hành
 • Ô. Giacôbê Tôn Thất Điền - HĐMV
 • Giuse Phạm Đức Chung Thảo - Trưởng ban
 • Maria Nguyễn Xuân Hồng Anh
 • Têrêsa Nguyễn Lê Bảo Châu
 • Maria Nguyễn Lan Chi
 • Martinô Nguyễn Minh Đăng - Thủ quỹ
 • Vinhsơn Nguyễn Đức Gia Huy
 • Maria Đào Hoàng Phương Lê
 • Phêrô Đỗ Thanh Nam
 • Maria Nguyễn Quỳnh Như
 • Gioan B. Nguyễn Thiên Phúc
 • Antôn Nguyễn Hùng Thế Phiệt
 • Giuse Lê Nguyễn Minh Quân
 • Đaminh Lê Vũ Hoàng Tùng
 • Giuse Bùi Khổng Thiên
 • Giuse Đinh Xuân Thịnh
 • Giuse Nguyễn Toàn Hồng Thái
 • Maria Đỗ Thị Lan Trinh
 • Maria Trần Hồ Anh Thư
 • Vinhsơn Trần Vũ
 • Giuse Đinh Đức Vinh - Tìm hiểu
 • Chị Maria Đỗ Thị Thu Trinh - Đồng hành
 • Chị Maria Hoàng Ngô Bảo Ngọc - Đồng hành