Như chương trình đã lên, gia đình lễ sinh gồm ban lễ sinh và các phụ huynh, đã có một buổi tĩnh tâm ngày 02-4-2011, với không khí nhẹ nhàng khi màn đêm dần buông.

Đúng 18g30, gia đình đã đoàn tụ tại từ đường, để cầu nguyện và sám hối chung trước khi cha linh hướng chia sẻ đôi điều về cuộc tĩnh tâm. Liên quan đến việc cầu nguyện và sám hối mùa chay, và cũng như bất kể cuộc tĩ...

Continue reading...