THÔNG BÁO
Về việc: Tĩnh tâm mùa Chay 2011

Nhằm chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự Tam Nhật Thánh, chúng con xin thông báo:

Gia đình Lễ Sinh Ba Chuông sẽ tĩnh tâm vào 18g30 thứ bảy ngày 02 tháng 04 năm 2011, tại Từ Đường Phục Sinh Gx Đaminh Ba Chuông.

Chủ đề: NGƯỜI CHA NHÂN HẬU

Thành phần tham dự: Lễ Sinh và Phụ Huynh.

Chương trình tĩnh tâm

- 18g30: Xét mình và xưng tội
- 19g: Diễn nguyện nhỏ
- 19g30: Cha Li...

Continue reading...