Chương trình
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kính mời quý ông bà anh chị em
tham dự chương trình tĩnh tâm
mùa Chay năm 2011.

Xin lưu ý, để thuận lợi cho mọi người, thánh lễ tĩnh tâm giới trẻ và giới trưởng thành sẽ muộn hơn thường ngày,
vào lúc 18 giờ 00.

1. Tĩnh tâm Thiếu Nhi

Chủ đề : ĐỈNH ĐỒI YÊU THƯƠNG

Vào lúc 18 giờ 30 chiều thứ năm và thứ sáu, mùng 7 và 8 tháng tư.
Do cha Giuse Hoàng Huy Cường phụ trách

2. Tĩnh tâm giới trẻ

Chủ đề : BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG

Trong thánh lễ chiều lúc 18 giờ
các ngày thứ hai, ba, tư … từ 11 đến 13 tháng tư
Do cha Giuse Phạm Quốc Văn phụ trách

3. Tĩnh tâm giới trưởng thành

Chủ đề : ĐỨC KITÔ LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT, LÀ SỰ SỐNG

Trong thánh lễ chiều lúc 6 giớ
các ngày thứ năm, sáu và bảy từ 14 đến 16 tháng tư.
Do cha Giuse Nguyễn Đức Hòa phụ trách

Đặc biệt các ngày trong tuần từ thứ hai 11/04 đến thứ tư tuần thánh 20/04
sẽ có giải tội buổi sáng từ 8 đến 11giờ và chiều từ 16 giờ

Xin cộng đoàn sắp xếp để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục sinh.

Xin chân thành cảm ơn.

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu OP
Chánh Xứ