TU VIỆN THÁNH ANBÊTÔ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GIÁO XỨ ĐAMINH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cầu nguyện cho linh hồn Giuse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bào huynh cha Quản Đốc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chúng tôi vừa nhận được tin : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bào huynh của cha quản đốc - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng OP : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anh GIUSE ĐINH QUANG TUẤN HẢI

Sinh năm 1966

vừa được Chúa gọi về
lúc 7g30 sáng thứ năm 10.02.2011
tại tư gia ở Kênh D, Cái Sắn
hưởng dương 45 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ cử hành
lúc 5 giờ sáng thứ bảy 12.02.2011
tại giáo xứ Kim Long, Gp. Long Xuyên

Anh Giuse Đinh Quang Tuấn Hải vốn rất mạnh khỏe.
Bệnh viện mới phát hiện anh mắc bệnh “ung thư” khoảng ba tháng nay.
Trước Tết, bệnh tình trở nặng,
và cha Quản Đốc đã về ở bên cạnh anh mình những ngày xuân.

Xin cùng với Tỉnh dòng, Tu viện và Giáo xứ
hiệp thông với cha Phêrô và gia quyến
về sự ra đi đột ngột này.

Xin cộng đoàn dâng lời cầu nguyện
cho linh hồn Giuse sớm về nơi vĩnh phúc.

Tu viện thánh Anbêtô
và Giáo xứ thánh Đaminh