https://sites.google.com/site/josphamthao/kinh-thanh.jpgNew American Bible - bản dịch Thánh Kinh bằng Tiếng Anh mới nhất, sẽ được phát hành vào ngày 09 tháng 03, vào đúng dịp Lễ Tro năm nay. Cuốn Kinh Thánh này được phê chuẩn vào ngày 30 thánh 09 vừa qua và được đánh giá cao về độ chính xác, mạch lạc và có vần điệu. Công việc dịch thuật Thánh Kinh, theo Đức Thánh Cha Benedit XVI, là công việc quan trọng ảnh hưởng tiến trình truyền tải Tin Mừng. Bản tu chỉnh này là kết quả của những tiến bộ trong việc nghiên cứu các ngôn ngữ Thánh Kinh trong suốt 20 năm qua, bao gồm những cải tiến trong Tiếng Anh và những khám phá mới từ các bản viết tay cổ. Bản dịch mới có nhiều từ ngữ hơn so với bản gốc cũ, thống nhất hơn trong việc dùng từ ngữ, thành ngữ dịch từ tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, đặc biệt là trong những bối cảnh khác nhau, như các luật phụng vụ từ xưa đến nay. Ngoài ra, bản dịch Thánh Vịnh có vần điệu, dễ đọc và vẫn lưu giữ nét đặc trưng của văn bản bằng tiếng Do Thái.

Cuốn Thánh Kinh này thật sự là tài liệu hữu ích để mọi người học hỏi và nghiên cứu. Tuy nhiên, để dùng trong Thánh lễ, chúng ta vẫn phải sử dụng bản dịch hiện nay.

Theo: WGPSG