https://sites.google.com/site/josphamthao/logo-hdgmvn.jpgNHẬT BẢN - Sau khi xẩy ra động đất và sóng thần tại Nhật Bản, VietCatholic có liên lạc với LM Cao Sơn Thân hiện đang làm mục vụ cho người Việt Nam tại Miền Nam Nhật Bản. Ngài cho biết một số tin tức như sau: "Sau động đất ở ngoài biển gần Sendai và vụ sóng thần tàn phá miến Bắc Nhật Bản, hiện nay tổng kết về sự thiệt hại vẫn chưa lường hết được. Sự thiệt hại về nhân mạng cũng như vật chất chỉ là một phần. Nguy hiểm rò rỉ phóng xạ từ các lò điện nguyên tử thật đáng ngại. Ngoài ra, ảnh hưởng về kinh tế thật nặng nề, vì nhiều hãng xưởng, phố xá bị san bình địa, mất đi nhiều cơ sở hạ tầng. Hy vọng là với sự tổ chức quy mô và chặt chẽ tại Nhật, cũng có thể hồi phục lại từ từ."

Cha Cao Sơn thân cũng đưa tin thêm là:

"ĐHY Phạm Minh Mẫn cũng gửi thư hiệp thông với Giáo Hội Nhật Bản và tuần sau ĐHY Mẫn và 10 Giám mục Việt Nam sẽ thăm Nhật Bản. Khởi đầu là đến Osaka, rồi từ Nagoya lên Tokyo và sẽ có buổi nói chuyện với HĐGM Nhật.

Xin Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Nhật Bản và cho chuyến thăm này".

LM Cao Sơn Thân (Theo Vietcatholic)