PARIS. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ, có tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng, hãy đối thoại và bắc những nhịp cầu với nhau trong tinh thần tôn trọng và thân hữu, đồng thời giúp tìm lại con đường đối thoại tại Âu Châu. Trong sứ điệp Video được phổ biến tại lễ hội giới trẻ trước sự tham dự của hàng chục ngàn người ở tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa Đức Bà Paris, tối thứ sáu, 25-3-2011, ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Ngài ca ngợi và khích lệ Diễn đàn đối thoại giữa những người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khởi xướng tại Paris từ ngày 24-3 trước đó, với sự tham dự của các nhân vật thuộc nhiều vũ trụ quan, tín hữu cũng như người không tín ngưỡng. ĐTC nói:

“Hỡi các bạn trẻ, tín hữu và người không tín ngưỡng hiện diện tối hôm nay, các bạn muốn ở chung với nhau, như trong đời sống thường nhật, để gặp gỡ và đối thoại, đi từ những vấn nạn lớn về cuộc sống con người. Ngày nay nhiều người nhận thực mình không thuộc về tôn giáo nào, nhưng vẫn mong muốn một thế giới mới mẻ và tự do hơn, công bằng và liên đới hơn, an bình và vui tươi hơn. Khi ngỏ lời với các bạn, tôi đo lường tất cả những gì các bạn cần nói: Hỡi những người không tín ngưỡng, các bạn muốn gọi hỏi các tín hữu, nhất là đòi họ làm chứng về một cuộc sống phù hợp với những gì họ tuyên xưng và phủ nhận tất cả những lệch lạc về tôn giáo khiến cho tôn giáo trở nên vô nhân đạo. Hỡi các tín hữu, các bạn muốn nói với những người bạn của mình rằng kho tàng ở nơi các bạn đáng được chia sẻ, gọi hỏi và suy tư. Vấn đề Thiên Chúa không phải là một nguy hiểm cho xã hội, không làm cho cuộc sống con người bị lâm nguy! Vấn đề Thiên Chúa không thể vắng bóng khỏi những câu hỏi lớn của thời đại chúng ta ngày nay”.

Trong sứ điệp, ĐTC kêu gọi kiến tạo những nhịp cầu giữa các tín hữu và những người không tin. Ngài nói: “Các bạn hãy nắm bắt cơ may được đề ra cho các bạn để tìm thấy nơi thẳm sâu lương tâm mình, trong một suy tư vững chắc và có lý luận, những con đường đối thoại tiên phong và sâu xa. Các bạn có bao nhiêu điều để nói với nhau. Các bạn đừng khép kín lương tâm trước những thách đố và vấn đề trước mắt các bạn”.

Hiện diện tại lễ hội trước Nhà thờ Chính tòa Paris, đặc biệt có ĐHY André Vingt-Trois, TGM sở tại, ĐHY Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, đông đảo các tu huynh Taizé và những người bạn của Cộng đoàn đại kết này.

ĐTC bày tỏ xác tín “cuộc gặp gỡ giữa thực tại đức tin và thực tại lý trí giúp con người tìm được chính mình. Nhưng quá nhiều khi lý trí bị khuất phục trước sức ép của lợi lộc và sự quyến rũ của lợi ích, nó bị bó buộc phải nhìn nhận lợi ích như tiêu chuẩn tối hậu. Quả thực việc tìm kiếm chân lý không phải là điều dễ dàng. Sở dĩ mỗi người được kêu gọi hãy can đảm theo chân lý, chính là vì không có con đường tắt để tiến tới hạnh phúc và vẻ đẹp của một cuộc sống thành đạt. Chúa Giêsu đã nói điều đó trong Phúc Âm: “Sự thật sẽ giải thoát các con” (SD 26-3-2011)

Lm Trần Đức Anh, OP
Nguồn: Vietvatican