... Thinh lặng tận hưởng vẻ đẹp của đồi cát vàng Phan Thiết.
 

Kỷ niệm đọng mãi trong tôi không bao giờ quên ...


Những bước chân trần trên cát.

(14 ảnh)