http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/archangel-michael32.jpgNhân dịp lễ kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (29.9)
Bổn mạng Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đaminh

Chúng con trân trọng kính mời Quý cha, quý thày, quý Hội đồng Mục vụ, quý Đoàn thể và quý Phụ huynh

Cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ ơn – Mừng Bổn Mạng

Lúc 17g30, thứ tư, ngày 29.09.2010

Sự hiện diện của Quý cha, quý thày, quý Hội đồng Mục vụ, quý Đoàn thể và quý Phụ huynh là nguồn động lực giúp chúng con phục vụ hăng say hơn

Ba Chuông, 15.09.2010
TM. Ban Lễ Sinh
Giuse Phạm Đức Chung Thảo
- Trưởng Ban
Hiệp thỉnh
Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, O.P.
- Linh Hướng

Hình thiệp mời
http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/thiep2.jpg
http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/thiep1.jpg