Trong lời nói đầu lễ, cha Phêrô nhắc lại ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa vì Tuần Thánh tốt đẹp, xin Chúa soi sáng cho kỳ thi học kỳ 2 và cầu nguyện cho mẹ của chú Điền mới qua đời.
Mở đầu bài giảng, cha Linh Hướng nói về sự vâng lời tuyệt hảo mà chính Cậu bé Giêsu đã thực hiện khi đang sống ở gia đình Ngài. Qua đoạn Tin Mừng (
Ga 21,1-19) cha Phêrô đã chỉ ra hình ảnh của ông ngư phủ đi nghe lời ông thợ mộc mà thả lưới thì đã bắt được rất nhiều cá. Từ đó cha khuyên chúng con hãy vâng lời cha mẹ như các môn đệ đã nghe lời ông thợ mộc đó, chính là Đức Giêsu. Cha hỏi các LS chọn cách nào, thứ nhất là xin Chúa cho con làm bài tốt để thi đậu hay cách thứ hai là xin Chúa cho con ôn bài chăm chỉ.
_________________________________________________________

Thánh Lễ tháng 4-2010Trong thời gian này, toàn BLS đang tập trung ôn thi học kỳ, một số thì thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh. Cùng với những nổ lực cố gắng ôn tập, BLS không ngừng cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ trong việc ôn tập để nhất là khỏi bị "sa chước cám dỗ" của game. Đối với những LS đang trong thời điểm gay cấn chuẩn bị thi tốt nghiệp và tuyển sinh, thì đang rất tập trung và lo lắng vì lần thi này quyết định cho cả cấp ba của mình.Vì thế, ban điều hành đã tổ chức một Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho mùa thi này, cùng với ý nguyện cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Têrêsa mẹ của chú Điền, mới qua đời.Lúc 19g thứ bảy, 17-4, tại nhà nguyện Thánh Thể, anh trưởng đã cùng các bạn tập hát, sau đó BLS đọc chục kinh Mân Côi dọn mình trước Thánh lễ và đúng 19g15, Thánh lễ bắt đầu do cha Linh Hướng Phêrô Mạnh Hùng chủ sự. Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của chú phụ trách và hai phụ huynh.Trong lời nói đầu lễ, cha Phêrô nhắc lại ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay, tạ ơn Chúa vì Tuần Thánh tốt đẹp, xin Chúa soi sáng cho kỳ thi học kỳ 2 và cầu nguyện cho mẹ của chú Điền mới qua đời.
Mở đầu bài giảng, cha Linh Hướng nói về sự vâng lời tuyệt hảo mà chính Cậu bé Giêsu đã thực hiện khi đang sống ở gia đình Ngài. Qua đoạn Tin Mừng (
Ga 21,1-19) cha Phêrô đã chỉ ra hình ảnh của ông ngư phủ đi nghe lời ông thợ mộc mà thả lưới thì đã bắt được rất nhiều cá. Từ đó cha khuyên chúng con hãy vâng lời cha mẹ như các môn đệ đã nghe lời ông thợ mộc đó, chính là Đức Giêsu. Cha hỏi các LS chọn cách nào, thứ nhất là xin Chúa cho con làm bài tốt để thi đậu hay cách thứ hai là xin Chúa cho con ôn bài chăm chỉ. Các bạn LS ai cũng chọn cách thứ hai và rồi ngài khuyên chúng con trong thời gian này giảm bớt chơi game và những giải trí vô bổ, để tập trung ôn thi. Sau kinh Tin Kính, là mười lời nguyện của mười bạn đại diện thân thưa với Chúa Giêsu. Trong đó, chúng con có cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn cụ bà Têrêsa.Kết thúc Thánh lễ với bài hát về Đức Mẹ "Mẹ ơi! trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ, một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu...". Xin Mẹ luôn gìn giữ và giúp đỡ chúng con.