Ngày 23-4 vừa qua, giỗ Tổ Hùng Vương, cũng là giỗ 100 ngày của ba bạn Thái. Trong tình yêu thương, Ban Lễ Sinh đã tổ chức một Thánh lễ cùng với gia đình của Thái để cầu nguyện cho linh hồn Giacôbê.
Vào 9g15, tại Từ Đường Phục Sinh, BLS tập hát với nhau và đúng 9g30, Cha Linh Hướng Phêrô Mạnh Hùng chủ sự Thánh lễ tiến ra bàn thờ.
Trong lời nói đầu lễ, Cha Linh Hướng tạ ơn Chúa vì hồng ân của Ngài tuôn đổ trên các LS, trong đó có Thái... Cha mong chắc rằng Chúa sẽ nhận lời chúng ta...
Sau lễ, BLS và gia đình Thái ăn bữa cơm trưa ngay tại hầm nhà thờ.

Hồng Thái đọc Lời Chúa

Công bố Tin Mừng

Cha Linh Hướng diễn giảng


Truyền phép ...Pose hình cùng gia đình Thái