http://img262.imageshack.us/img262/5881/thammechudien005.jpgThứ năm, 18-3 vừa qua, đại diện Ban Lễ Sinh cùng với cha Đaminh Nguyễn Trinh Quang đã đến thăm hỏi mẹ của chú Điền tại bệnh viện Thống Nhất lúc 19g30. Cụ bà vì tuổi già sức yếu nên đã ngã khi bước lên thềm vào cửa nhà, làm đập chán, mắt và tay chân xuống nền (16-3). Cùng một số bệnh đã có, nên sức khỏe yếu đi, nhưng với tinh thần lạc quan, vui vẻ, sức khỏe cụ có vẻ khả quan hơn.

Bà rất vui khi thấy cha và các cháu Lễ Sinh đến thăm, bà kể nhiều chuyện và mời cha cùng các cháu xuống nhà chơi ... có vườn cây sapôchê rất ngon ... Vừa cười vừa nói làm gia đình cũng thấy vui và an tâm hơn.
Gần 21g, bệnh viện sắp đóng cửa, chúng con đã biếu bà chút quà mong bà mau chóng khỏi bệnh.

Nhân dịp Lễ Thánh Giuse, nguyện xin Ngài chữa lành mọi bệnh tật của bà.

http://img222.imageshack.us/img222/8673/thammechudien001.jpg

http://img148.imageshack.us/img148/1129/thammechudien004.jpg

http://img440.imageshack.us/img440/4610/thammechudien002.jpg

http://img251.imageshack.us/img251/7213/thammechudien003.jpg

http://img262.imageshack.us/img262/5881/thammechudien005.jpg

http://img96.imageshack.us/img96/3921/thammechudien006.jpg