Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông

THƯ MỜI

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Le%20Bon%20Mang%202010%20-%20Phan%202/IMG_8546.jpgNhằm nâng đỡ các em trong đời sống tâm linh cũng như học hành, kính mời Quý Phụ Huynh bớt chút thời gian đến tham dự buổi họp hội Cha Mẹ Lễ Sinh lúc 19g, ngày 09.10.2010

Nội dung chính: bầu chọn ban đại diện Phụ huynh và triển khai các chương trình sinh hoạt đạo đức sắp tới.

Sự hiện diện của Quý Phụ Huynh là niềm vui, khích lệ cho chúng tôi và các em Lễ Sinh.

Trân trọng kính mời,http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Le%20Bon%20Mang%202010%20-%20Phan%202/IMG_8535.jpg
Linh Hướng Ban Lễ Sinh
Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Ts Đaminh Phạm Thanh Caohttp://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Le%20Bon%20Mang%202010%20-%20Phan%202/IMG_8607.jpg