http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/3ngon2520nen.jpgBAN LỄ SINH
Gx Đa Minh - Ba Chuông
Hạt Phú Nhuận - Gp Sài Gòn

THƯ MỜI

Kính gửi Quý Phụ Huynh Lễ Sinh Gx Đa Minh - Ba Chuông

Trân trọng kính mời Quý Phụ Huynh đến tham dự buổi họp giữa cha Linh Hướng, thầy Phụ tá và Phụ huynh Lễ sinh

Thời gian: Lúc 19g thứ năm 2/9/2010

Địa điểm: Phòng họp lớn Giáo xứ

Nội dung: + Tương quan giữa gia đình, nhà trường và nhà thờ trong việc giáo dục các Lễ Sinh
               + Mừng lễ Bổn Mạng 29.9 sắp tới

Với ước mong chúng ta quan tâm hơn đến việc giáo dục Lễ Sinh, nhất là hướng các em đến Đời Sống Tu Trì sau này...

Rất mong Quý Phụ Huynh tham dự đông đủ vì con em mình. Sự hiện diện của Quý Phụ Huynh sẽ khích lệ chúng tôi hy sinh hơn nữa trong việc đồng hành tâm linh với các em.


Giáo xứ Đa Minh, 28.8.2010


(Đã ký)Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP
Linh Hướng Ban Lễ Sinh