http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010021.jpgBan Lễ Sinh Gx Đa Minh – Ba Chuông
Hội Phụ Huynh

THƯ MỜI

Kính gửi Quý Phụ Huynh Lễ Sinh

Trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh, kính mời quý vị đến tham dự Thánh lễ tĩnh tâm mùa Vọng cùng các cháu Lễ Sinh (trước lễ 15 phút có xưng tội).

Lúc 18g45 thứ bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2010. Do cha Linh Hướng Phêrô chủ sự.

Sau Thánh lễ, Phụ huynh sẽ họp với cha Linh hướng để bàn việc tổ chức mừng Giáng Sinh cho các cháu và gia đình.

Kính mong Quý Phụ huynh tham dự đầy đủ.

Gx Đaminh, ngày 27 tháng 11 năm 2010

Antôn Nguyễn Đát Lý
Trưởng Ban Đại Diện