http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/1b.jpgThứ bảy ngày 11.12.2010, ngày tĩnh tâm thứ hai của Ban Lễ Sinh với chủ đề "Từ ước mơ đến hy vọng". Chia sẻ ít phút tại phòng họp, thầy Đaminh Thanh Cao đã giải thích cách đơn sơ ý nghĩa chủ đề hôm ấy và cũng là sứ điệp của mùa Vọng.

... Ước mơ chỉ là mơ ước, mơ hồ và khó đạt đến. Chúng ta hãy chuyển ước mơ ấy thành những hy vọng để có thể đạt đến một cách chắc chắn hơn. Giống như Đấng Mêsia đã đến rồi, nhưng chúng ta hy vọng Ngài sẽ đến lần thứ hai, vì tin chắc chắn Chúa sẽ đến lần nữa nên chúng ta mới hy vọng. Trong khi hy vọng một sự kiện nào đó, ta phải chuẩn bị trước mọi thứ cần thiết để sự kiện ấy diễn ra tốt đẹp. Ví dụ: ta muốn làm bài kiểm tra thật tốt, thì ta phải học bài thật kỹ. Và trong mùa Vọng này, chúng ta chờ mong, hy vọng Chúa đến, vậy ta hãy chuẩn bị tâm hồn để chào đón Chúa Giêsu giáng trần ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/1a.jpg

Sau đó, toàn Ban vào nhà chầu Thánh Thể để tham dự giờ cầu nguyện taizé. Trong ánh nên lung linh, các bạn lễ sinh đã dâng lên Chúa những ý nguyện, những hy vọng trong cuộc sống để xin được thánh hóa và nâng đỡ.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/1-1.jpg

Kết thúc, mọi người nắm tay nhau và đọc ba lần kinh Lạy Cha, thể hiện sự hiệp nhất trong gia đình Lễ Sinh có Người Cha Chung là Chúa Giêsu.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/1c.jpg

Tĩnh tâm ngày thứ ba (18.12.2010), Ban Lễ Sinh sẽ được giao hòa cùng Chúa và có giờ chầu đền tạ tại nhà nguyện Thánh Thể.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010041.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010045.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010046.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010052.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010055.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010058.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010064.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010074.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010076.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010079.jpg