Tổng hợp bài viết, phim và hình ảnh lễ bổn mạng Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đaminh - Ba Chuông. 29-09-2010.

+ Phim lễ bổn mạng 2010

+ Hình ảnh lễ bổn mạng (phần 2)

+ Hình ảnh lễ bổn mạng (phần 1)


+ Lễ Kính Thánh Micae: Bổn Mạng Ban Lễ Sinh

+ Lễ bổn mạng 2010: Xin tạ ơn Chúa ...


+ Ngày thứ ba tĩnh tâm mừng bổn mạng

+ Ngày thứ hai tĩnh tâm mừng bổn mạng

+ Ngày thứ nhất tĩnh tâm mừng bổn mạng


+ Thiệp mời tham dự lễ Bổn Mạng

+ Thư mời cựu Lễ Sinh tham dự lễ bổn mạng


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Bon%20Mang%20LS%202010%20-%20Phan%201/IMG_2929.jpg