http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Bon%20Mang%20LS%202010%20-%20Phan%201/IMG_2929.jpgThứ bảy ngày 2.10.2010, trong buổi họp mặt định kỳ, Ban Lễ Sinh vô cùng bất ngờ khi được biết tin bạn Maria Khổng Ý Hoàng Cát Anh đã rời Việt Nam sáng 2.10 để định cư tại Mỹ.

Cát Anh là một lễ sinh chăm ngoan, siêng năng giúp các Thánh Lễ sáng, hăng hái tham gia các sinh hoạt và đặc biệt trong tháng 8 vừa qua bạn được chọn làm THÀNH VIÊN XUẤT SẮC của Ban Lễ Sinh.

Đây là tổn thất rất lớn cho Ban Lễ Sinh Ba Chuông, nhưng là niềm vui cho bạn, vì từ đây cánh cửa tương lai sẽ mở ra rộng lớn hơn và phát huy hơn nữa các tài năng của bạn.

Chúng mình cầu chúc mọi điều tốt lành nhất đến với bạn và luôn cầu nguyện cho bạn ...

Tạm biệt người bạn dấu yêu! ...

Best Friends Forever


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/dsc01540d.jpg