> Nhấn Play (hình tam giác) để hình ảnh bắt đầu chạy.
> Di chuyển con trỏ vào chữ Speed để chỉnh tốc độ chuyển hình.
> Nếu hình bị đứng, thì bạn nhấp vào mũi tên next để hình tiếp tục chạy.