19g tối thứ hai 28.02.2011, Ban Lễ Sinh đã tặng quà mừng sinh nhật thầy Thanh Cao và chung vui tại quán chè 75 trên đường Trần Huy Liệu. Đây là quà sinh nhật muộn của gia đình Lễ Sinh kính tặng thầy, mong mọi điều tốt lành đến với thầy trong một tuổi mới ...

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-1.jpg

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-2.jpg

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-3.jpg

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-4.jpg

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-5.jpg

https://sites.google.com/site/hinhanhtintin/Sn-thay-Cao-6.jpg