http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Bon%20Mang%20LS%202010%20-%20Phan%201/IMG_2929.jpgBan Lễ Sinh xin chia sẻ cùng cộng đoàn phim lễ bổn mạng (29.09.2010), được đăng tải trên trang Youtube.
Chúng con xin cảm ơn Bác Hoàng Văn Thời, đã ghi hình và thiết kế phim.
Tất cả đều là cây nhà lá vườn do Phụ Huynh và Lễ Sinh tham gia thực hiện, nên không chuyên nghiệp ... kính mời cộng đoàn xem ...


Phần 1: Đoàn rước, nhập lễPhần 2: Các bài đọcPhần 3: Diễn giảng và tiến dâng lễ vậtPhần 4: Phụng Vụ Thánh ThểPhần 5: Hiệp lễ, bài cảm ơn và chụp hình lưu niệmPhần 6: Tiệc mừngPhần 7: Văn nghệ "bỏ túi"