http://giothanhle.com/pictures/16_1248252398.jpgXin thông báo với các bạn lễ sinh về việc hưởng ứng chương trình mừng lễ bổn mạng giáo xứ.

Thứ bảy ngày 7 tháng 8 năm 2010

+ Sáng: Toàn ban có mặt sớm, 8g thi kéo co giữa các hội đoàn trong giáo xứ và tu viện.

Những bạn tham gia thi:

1. Minh Đăng
2. Gia Huy
3. Anh Khôi
4. Thanh Nam
5. Hồng Thái
6. Chung Thảo
7. Thế Phiệt

+ Chiều: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh bổn mạng giáo xứ, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP chủ sự, lúc 17g30.

Giúp lễ (có mặt lúc 16g30):

Khổng Thiên   -     Thiên Phúc
Minh Quân      -     Thiên Phước
Cát Anh          -     Phương Lê
Quỳnh Như     -      Lan Trinh
Minh Đăng      -      Trần Vũ
Gia Huy          -     Thế Phiệt
Thanh Nam     -     Hồng Thái

Phụ: A. Thảo

1. Bình hương lửa: Gia Huy
2. Tàu hương: Minh Đăng
3. Đèn hầu, nước và khăn lạnh cho Đức Cha: Quỳnh Như & Cát Anh
4. Lễ vật: Khổng Thiên, Minh Quân, Quỳnh Như, Cát Anh
5. Cồng chiêng: Khổng Thiên & Minh Quân

Sinh hoạt tối 19g được nghỉ

Mong chương trình mừng lễ bổn mạng giáo xứ được diễn ra tốt đẹp.
Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh quan thầy Đa Minh ban tràn đầy hồng ân trên giáo xứ chúng ta.