http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh056.jpgTheo truyền thống hằng năm, cứ đến Noel thì Ban Lễ Sinh họp mặt nhau để mỗi thành viên tặng quà cho Chúa Hài Đồng. Năm nay, tình hình thi cử bớt căng thẳng nhưng cũng nhằm sát tuần Giáng Sinh mới kết thúc.
Vì thế, hôm nay thứ hai ngày 20.12.2010, bộ phận "âm thanh - ánh sáng" của Ban đã hăng hái làm một hang đá bé bé xinh xinh trong phòng truyền thống giáo xứ.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh066.jpg

Cũng vẫn là hai gương mặt Gia Huy và Thanh Nam, hai bạn dùng mây, tre và giấy bạc hoàn toàn thủ công để thiết kế hang đá. Cùng nhau mua đồ và cùng nhau làm, trông hai bạn làm việc rất nhịp nhàng và "ăn ý". Chú Chính trực phòng khách đang đi làm việc thì ghé xem và phụ hai bạn dán giấy thêm đẹp.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh058.jpg

Hang đá dù bé nhỏ đơn sơ nhưng là tấm lòng của chúng con chuẩn bị đón rước Chúa. Xin Chúa hãy nhận lấy tấm lòng bé nhỏ đơn sơ này ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh059.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh060.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh061.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh063.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh064.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hnhnh065.jpg