http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/tongiao/phanxico05.jpgMừng lễ kính thánh Phanxicô Xaviê (3-12), bổn mạng cha Bề trên Chánh xứ Đào Trung Hiệu, thầy Nguyễn Thành Tâm, phụ trách phòng thánh và thầy Trần Đức Tuân.

Ban Lễ Sinh chúng con xin chúc mừng cha Bề trên và quý thầy,
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Quan Thầy Phanxicô Xaviê ban muôn ơn lành hồn xác trên cha và quý thầy.
http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh1/fx06.jpg