http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh/keoco5.jpgTrong phong trào thi đấu kéo co với phương châm "Vui là chính", mừng lễ bổn mạng giáo xứ vừa qua, Ban Lễ Sinh đã đạt được GIẢI NHẤT.
Trưởng BLS xin tuyên dương tinh thần đoàn kết của tất cả chúng ta và nhất là các bạn tham gia thi:

1. Minh Đăng
2. Gia Huy
3. Anh Khôi
4. Thanh Nam
5. Hồng Thái
6. Chung Thảo
7. Bảo Nguyên


http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh/keoco6.jpg
Ba đội đoạt giải và cảnh rút thăm

Các bạn Hoàng Tùng, Thế Phiệt, Khổng Thiên, Quỳnh Như, Lan Trinh, Phương Lê và Bảo Châu cũng đã có mặt để cổ vũ.

Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Bề Trên chánh xứ, các thày, các bác hội đồng mục vụ và bảy nhóm tham gia thi đã khích lệ tinh thần của chúng con.http://data.daminhvn.net/hinhanh/sh/keoco1.jpg
..