http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Chua-xuan.png

MỪNG XUÂN TÂN MÃO 2011


Ban Lễ Sinh Giáo xứ thánh Đaminh
xin kính chúc:

Quý cha, quý thầy, quý sơ,
quý hội đồng mục vụ và quý hội đoàn,
quý phụ huynh, các bạn lễ sinh và gia đình,
cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa

Lời cầu chúc sức khỏe, bình an
khang an, thánh đức
và tràn đầy hồng ân của Chúa Xuân


http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/chuc-mung-meo.png
http://s.daminhvn.net/hinhanh/sh1/chucxuan.jpg