http://img191.imageshack.us/img191/761/p6190170.jpgHôm nay ngày 29.09, Thánh Lễ Bổn Mạng của Ban Lễ Sinh được diễn ra tốt đẹp và tràn đầy niềm vui.
Chúng con xin chân thành cảm ơn:

Cha Bề Trên Chánh Xứ
Cha Linh Hướng Ban Lễ Sinh
Cha Quản Lý Tu Viện Ba Chuông
Quý cha và quý thầy

Quý Ban Thường Vụ
Quý Giáo họ, quý đoàn thể và quý ca đoàn
Bác Tôn Thất Điền
Bác Hoàng Văn Thời
Chú Khổng Dũng

Hội Phụ Huynh Lễ Sinh
Hội Cựu Lễ Sinh

Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Đa Minh

Đã luôn khích lệ và quan tâm đến chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Quan Thầy Micae ban muôn ơn lành hồn xác trên Quý cha, Quý thầy, Quý Hội đồng mục vụ, Quý đoàn thể, Quý Phụ Huynh và toàn thể cộng đoàn.

Tập Thể Ban Lễ Sinh hết lòng tri ân!!!