"Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời".


Nhận được tin của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Ban Lễ Sinh xin báo tin


Cụ Ông Giuse KHỔNG HỮU ĐÀO

Sinh năm 1938.


Là ông nội của bạn Maria Khổng Ý Hoàng Cát Anh

Đã từ trần: lúc 13g00,

ngày 16.08.2010.

Tại : Hoa Kỳ

Hưởng thọ 72 tuổi.


Ban Lễ Sinh xin chân thành chia buồn với bạn Cát Anh

Và xin các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse.