Mời các bạn xem vài hình ảnh trong ngày thứ năm Tuần Thánh ...

Ôi nhiệm tích thật là quý giá...

Kiệu Mình Thánh Chúa

Con kính thờ Chúa đang ngự nơi đây!

Mình Ta là của ăn, Máu Ta thật là của uống

Rửa chân các Tông đồ trong lễ Tu Viện & Giáo xứ

Thầy ban cho anh em một điều răn mới:
Là hãy thương yêu nhau, như chính Thầy yêu thương anh em!

Nghi thức rửa chân các tông đồ thiếu nhi...

Ban Lễ Sinh Chầu Thánh Thể thứ năm Tuần Thánh lúc 21g30

 ...Cha Linh Hướng ...

...

...

...

...

...

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa!