Mời các bạn xem vài hình ảnh LS phụ cha xứ chia sẻ tĩnh tâm mùa chay ...

Niềm vinh dự của chúng ta, là Thập Giá Đức KitôCa ngợi Lòng Chúa Thương Xót

Công bố Tin Mừng