Như đã đưa tin, hôm Chúa Nhật 13.6.2010, hai bạn: Đỗ Thanh Nam và Nguyễn Xuân Hồng Anh đã được tuyên hứa bao đồng. Cùng với niềm vui đó, Lê Nguyễn Minh Quân được lãnh thưởng thiếu nhi học giỏi nhất lớp giáo lý.

Sau đây là vài hình ảnh được ghi nhận. Mời bạn xem ...Quân, Thiên rước Quý Cha, Quý Thầy vào Thánh Đường


Cha bề trên chánh xứ chúc mừng các thiếu nhi được tuyên hứa bao đồng


Cha chủ sự công bố Tin Mừng


Lễ Sinh trao lửa cho các anh chị tuyên hứa


Cha chủ lễ bỏ hương ...


Anh trưởng chúc mừng các Lễ Sinh được tuyên hứa bao đồng


Minh Quân: lãnh phần thưởng thiếu nhi giỏi nhất lớp giáo lý


Sau sự thành công là lời cầu nguyện ...