TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN
GIÁO XỨ ĐAMINH

THÔNG BÁO
PHIÊN CHẦU CỦA CÁC GIÁO HỌ
VÀ ĐOÀN THỂ

CHÚA NHẬT 07- 03- 2010


Kính thưa Quý Vị,

Chúa Nhật III Mùa Chay, ngày 07 tháng 03 năm 2010, Giáo xứ chúng ta sẽ thay mặt Giáo Phận Chầu Thánh Thể.

 

Vậy xin Quý Vị vui lòng sắp xếp thời gian tham dự giờ Chầu theo thứ tự như sau:

 

10g00 – 10g30 : Đoàn Thiếu Nhi - Ban Lễ Sinh

10g30 – 11g00 : HĐMV – Tông Đồ - Nhóm Martino - Hội BMCG - Ca đoàn Suối Việt

11g00 – 11g30 : Nữ tu ĐaMinh – Ca Đoàn Têrêsa

11g30 – 12g00 : Giáo họ Martinô – Ca Đoàn Albertô

12g00 – 12g30 : Giáo họ Giuse – Ca Đoàn Thánh Gia

12g30 – 13g00 : Giáo họ Vinh Sơn – Ca Đoàn Đaminh

13g00 – 13g30 : Giáo họ Gioan – Ca Đoàn Cecilia

13g30 – 14g00 : Legio Mariae – N/ Lòng thương xót Chúa - Ca Đoàn Chúa Hài Đồng

14g00 – 14g30 : Huynh Đoàn ĐaMinh – Cầu nguyện Kinh thánh

14g30 – 15g15 : Giáo xứ chầu chung với Tu viện

Xin các Đoàn thể phụ trách giờ chầu vui lòng giữ đúng giờ đã được phân chia.


Gx Đaminh ngày 21.02.2010

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐA MINH

Nguồn: Web Gx