http://img705.imageshack.us/img705/4002/img0507zv.jpgTheo thường lệ hằng năm, vào thứ năm tuần thánh, sau khi kiệu Mình Thánh Chúa vào nhà chầu, thì cha Linh Hướng cùng BLS chầu Thánh Thể. Năm nay cũng với tinh thần đó, cha Phêrô sẽ cùng chúng ta chầu Thánh Thể vào lúc 21g30 tại phòng hội nơi đặt Mình Thánh Chúa.

Mời các bạn tham dự giờ Chầu TT, để tưởng nhớ và tạ ơn việc Người thiết lập bí tích tuyệt vời này.