http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010084.jpgThứ bảy ngày 18.12.2010, tĩnh tâm ngày thứ ba được diễn ra thành công tốt đẹp, kết thúc chương trình tĩnh tâm mùa Vọng 2010 của Ban Lễ Sinh.

Sau khi tập nghi thức chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng Sinh 24.12, các Lễ Sinh tập trung tại nhà nguyện để xét mình và được cha Linh Hướng Phêrô Mạnh Hùng ban bí tích giao hòa.http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010085.jpg

Tiếp đến, toàn Ban được tham dự giờ Chầu Thánh Thể, tạ ơn Chúa vì những ngày qua được vào sa mạc với Ngài, được nâng đỡ và hòa giải với nhau. Thầy Đaminh Thanh Cao đã giúp giờ chầu đền tạ thêm ấm cúng và thánh thiện.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010103.jpg

Chúng con xin cảm ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Ngài hãy ở mãi trong lòng mỗi người lễ sinh chúng con. Amen.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010080.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010083.jpg
Thinh lặng xét mình ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010087.jpg
Con đường đến giao hòa với Chúa

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010090.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010092.jpg
Chầu Thánh Thể

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010098.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010122.jpg