http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Xung-toi1.jpgNhằm chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, xin thông báo chương trình tĩnh tâm mùa Vọng 2010 của chúng ta:

- Địa điểm: Nguyện Đường Thánh Thể Giáo xứ Đaminh

- Thời gian: 19g

+ Thứ bảy 4.12: Thánh lễ tĩnh tâm Lễ Sinh và Phụ Huynh
                        Chủ đề: "Chờ mong Chúa đến"
                        Cha Phêrô Mạnh Hùng OP chủ sự

+ Thứ bảy 11.12: Nghe giảng phòng và tham dự giờ cầu nguyện
                          Chủ đề: "Từ ước mơ đến hy vọng"
                          Thầy Đaminh Thanh Cao OP chia sẻ tĩnh tâm

+ Thứ bảy 18.12: Xưng tội và Chầu Thánh Thể tạ ơn kết thúc tĩnh tâm mùa Vọng 2010

Chúc các bạn chuẩn bị sốt sắng để đón Chúa.

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/IMG_01811.jpg