http://img189.imageshack.us/img189/9892/tetsa.jpgNhân dịp năm mới Canh Dần 2010
Ban Lễ Sinh chúng con xin kính chúc:
Cha Bề Trên Chánh Xứ và Cha Linh Hướng,
Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ,
Quý Phụ Huynh và Gia Đình
Luôn được hồn an xác mạnh, khang an thánh đức và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân.
Xin chúc các bạn Lễ Sinh, học hành tiến tới, sức khỏe dồi dào, càng thêm tuổi, càng thêm ngôn khoan và nhân đức.
_________________________________________________________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CANH DẦN 2010

http://img37.imageshack.us/img37/6411/chua09.jpg

http://img695.imageshack.us/img695/9360/banhchungo.jpghttp://img37.imageshack.us/img37/2858/mamnguqua.jpghttp://img638.imageshack.us/img638/6369/hoamaiy.jpg
Dâng Chúa Xuân nguyện ước của chúng con ...


HAPPY LUNAR NEW YEAR 2010

http://img85.imageshack.us/img85/64/tigertatiana.jpg

http://img535.imageshack.us/img535/122/35642240.jpghttp://img535.imageshack.us/img535/8780/z11.jpghttp://img535.imageshack.us/img535/4973/z10v.jpg
Xuân Canh Dần - Vạn Sự Như Ý, Tỉ Sự Như Mơ, Triệu Điều bất ngờ...

http://img33.imageshack.us/img33/1056/mung20xuan20canh20dan.jpg