http://gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/cadoan/ruocle03.jpgTrong tháng sáu này, cùng với những sự kiện nổi bật như: các Lễ Sinh được thêm sức, được xưng tội, rước lễ lần đầu, còn có một sự kiện cũng trọng đại không kém là hai bạn Phêrô Đỗ Thanh Nam và Maria Nguyễn Xuân Hồng Anh được tuyên hứa bao đồng. Sau khi hoàn thành lớp giáo lý bao đồng, thày Mai Viết Độ đã chấp thuận cho phép hai bạn được tuyên hứa vào lễ 9g sáng Chúa Nhật 13-6-2010. Trong niềm vui này, ban lễ sinh xin chúc mừng và nguyện chúc hai bạn luôn là những người làm chứng và làm sáng danh Chúa trong cuộc sống này. Mời các bạn tham dự Thánh lễ 9g sáng Chúa Nhật 13-6-2010 để cầu nguyện cho hai bạn.