http://img706.imageshack.us/img706/1817/btgh1.jpgBan Lễ Sinh xin chúc mừng hai bạn Giuse Lê Nguyễn Minh Quân và Giuse Bùi Khổng Thiên sẽ được lãnh Bí tích xưng tội và rước lễ lần đầu tại Thánh Đường Ba Chuông vào Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa, 6/6/2010.

Nguyện chúc hai bạn nhờ việc rước Chúa sẽ gia tăng lòng yêu mến Thánh Thể và lòng tôn sùng kính mến Chúa ngày một thiết tha hơn.


Xin mời các bạn tham dự Thánh lễ 9g sáng Chúa Nhật, 6.6.2010, để cùng hiệp ý cầu nguyện cho Quân và Thiên.