http://img64.imageshack.us/img64/8923/ngay5.jpgHôm nay, ngày 5 tháng 5, kính thánh Vinh Sơn. Ban Lễ Sinh xin chúc mừng ba bạn mang Thánh hiệu này.
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Quan Thầy tuôn đổ muôn ơn lành trên các bạn.


CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG


http://img684.imageshack.us/img684/6926/trnv.jpghttp://img269.imageshack.us/img269/5010/giahuy.jpghttp://img87.imageshack.us/img87/3319/huyb.jpg

Vinc Trần Vũ

Vinc Nguyễn Đức Gia Huy

Vinc Trần Gia Huy