http://www.daminhvn.net/dulieu/hinhanh/martin01.jpgHôm nay, ngày 03.11.2010, lễ kính Thánh Martinô. Ban Lễ Sinh xin chúc mừng bổn mạng bạn Martinô Nguyễn Minh Đăng.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Quan Thầy Martinô ban muôn ơn lành trên bạn và đặc biệt giúp bạn noi gương yêu thương phục vụ của Thánh Nhân.