http://img704.imageshack.us/img704/8615/img2948j.jpgBan Lễ Sinh chúng con xin chúc mừng Bổn mạng cha Linh Hướng Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng (29.6) và kỷ niệm 3 năm ngày lãnh tác vụ Linh mục (30.6.2007 - 30.6.2010), http://img716.imageshack.us/img716/5750/chalh.jpgnguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh tông đồ Phêrô ban trên cha muôn ơn lành hồn xác để cha luôn thực thi tốt sứ vụ Chúa trao.

BAN LỄ SINH BA CHUÔNG HÂN HOAN CHÚC MỪNG
CHA LINH HƯỚNG PHÊRÔ
ĐINH QUANG MẠNH HÙNG


+ MỪNG LỄ THÁNH QUAN THẦY PHÊRÔ +
(29.6)

+ KỶ NIỆM 3 NĂM NGÀY LÃNH TÁC VỤ LINH MỤC +
(30.6.2007 - 30.6.2010)

http://www.gxdaminh.net/tulieubaiviet/hinhanh/sinhhoat/nhatho07.jpg
Thánh lễ truyền chức Linh mục cho cha Phêrô, do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám Mục Đà Nẵng chủ phong

http://img535.imageshack.us/img535/6026/003uld.jpg

http://img683.imageshack.us/img683/159/img2935py.jpg
Cha Linh Hướng cầu nguyện cùng Ban Lễ Sinh