Trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ, thứ ba ngày 09.11.2010, khoảng 18g30, cha Linh Hướng Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng đã cùng các đại diện Ban Lễ Sinh viếng linh cữu ông ngoại của Gia Huy. Dưới đây là vài hình ảnh thăm viếng ...

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010001-2.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010002-1.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010003-1.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010004-1.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010007.jpg

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010008.jpg
Tang quyến cảm ơn cha và ban lễ sinh

http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/P1010009.jpg