http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/nhunghatlua.jpg30/09/10 THỨ NĂM TUẦN 26 TN
Th. Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh
Lc 10,1-12

“THỢ GẶT” CỦA CHÚA

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người.” (Lc 10,2)

Suy niệm: Theo thống kê thì trên thế giới hiện nay có khoảng 7 tỷ người, và có khoảng 1,5 tỷ người Công giáo. Tại Việt Nam có gần 88 triệu người nhưng chỉ có khoảng hơn 6 triệu tín hữu. Một con số quá chênh lệch mà chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy cách đây hơn 2000 năm. “Cánh đồng lúa” của Chúa thì bao la trong khi “thợ gặt” lại quá ít. Chúa đã sai các môn đệ ra đi, làm “thợ gặt” cho Chúa. Những “thợ gặt” này trong khi được sai đi như vậy, phải có bổn phận làm phát sinh nhiều “thợ gặt” khác: “Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người”. Giáo Hội đang rất cần những thợ gặt nhiệt thành với sứ mạng rao truyền tình yêu thương của Chúa cho thế giới hôm nay.

Mời Bạn: Truyền giáo không chỉ là làm thế nào để rửa tội cho thật nhiều người. “Thợ gặt” muốn có “lúa” để “gặt” thì trước tiên phải biết gieo giống. Vì thế, bổn phận đầu tiên của “thợ gặt” là làm “những công việc tốt đẹp” như “ánh sáng chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ” nhờ đó “họ tôn vinh Thiên Chúa Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời” (x. Mt 5,16). Phải có những hạt giống Tin Mừng đó mới mong trổ sinh một vụ mùa bội thu những người tín hữu Chúa Kitô.

Sống Lời Chúa: Sống trong sự thật, yêu thương cả kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù ghét mình, đó là những hạt giống Tin Mừng mà “thợ gặt” Chúa Kitô phải gieo vào trong cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện:
Xin Chúa cho con hiểu thấu được lòng Chúa luôn thiết tha kêu mời con trở nên cánh tay nối dài của Chúa trong sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã khởi sự, để nhờ đó, con luôn sống xứng đáng với ơn gọi của mình.