http://i543.photobucket.com/albums/gg443/banlesinh/Hinh%20Khac/HoaBinh.jpg29/10/10 Thứ sáu tuần 30 TN
Lc 14,1-6

Giá trị một con người

“Ai trong các ông có con trai hay con bò sa xuống giếng, mà lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát ?” (Lc 1,5)

Suy niệm: Dùng hình ảnh đứa con trai hoặc con bò của ai đó rớt xuống giếng trong ngày sa-bát, Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh tới tính cách khẩn cấp cuộc việc cứu nạn. Vì sự thân thiết với đứa con ruột rà, vì giá trị vô song của mạng người hay vì tầm quan trọng của một món tài sản lớn mà người ta được phép làm công việc cứu hộ dù là trong ngày sa-bát. Thế mà những người Pha-ri-sêu lại ném cái nhìn hằn học cho Chúa Giê-su như thể Ngài là “kẻ phá bĩnh” lề luật vì đã chữa lành cho người phù thũng trong ngày sa-bát. Thật chua xót! Con người bị hạ thấp phẩm giá đến độ không còn được yêu thương, thậm chí không giá trị bằng một con vật! Và càng chua xót hơn, khi người ta nại đến lề luật, nại đến Thiên Chúa để biện minh cho thái độ đó.

Mời Bạn: Đối với Thiên Chúa, con người luôn luôn có giá trị tuyệt đối. Dù là Thiên Chúa đã hoàn thành công việc sáng tạo và “ngày thứ Bảy, Ngài nghỉ ngơi” (St 2,2), thế nhưng “vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta” (Kinh Tin Kính), Con Thiên Chúa đã phải từ trời xuống thế, chịu chết để phục hồi cho con người phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa, con người có một giá trị lớn như thế, vậy bạn là ai mà dám coi thường?

Chia sẻ: Vạch ra những hình thức mà phẩm giá con người ngày nay đang bị chà đạp.

Sống Lời Chúa: Luôn thể hiện lòng yêu thương kính trọng tha nhân qua cách cư xử, và lời nói thân ái, có lễ có tình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.